top of page
MiCQ-2017-14.jpg

Konekte Edikasyon & Karyè

Ede elèv yo fè koneksyon ant fòmasyon, edikasyon, ak karyè!

MiCareerQuest se kontrèman ak lòt fwa karyè. Anplwayè West Michigan yo kolabore pou kreye fason amizan, entèaktif pou elèv yo angaje yo nan karyè ki gen anpil demann nan senk endistri ki gen demann nan rejyon nou an: manifakti avanse, agro-biznis, konstriksyon, syans sante, ak teknoloji enfòmasyon. 

Resous sa yo fèt pou ede w navige eksperyans MiCareerQuest ou epi ede elèv ou yo kontinye eksplorasyon karyè yo atravèMiCareerCompass.

Ekspozisyon nan MiCareerQuest

Kòm yon Ekspozisyon Edikasyon, ou pral gen opòtinite pou angaje ak dè milye de elèv West Michigan. Gen de nivo parennaj disponib pou enstitisyon edikasyonèl yo:

  • $5,000.00 gen ladann yon ekspozisyon nan chak nan sektè endistri yo.

  • $2,500.00 gen ladann yon ekspozisyon nan yon sektè endistri.

Aprann plis sou opòtinite patwone epi, si w enterese patisipe, ranpli2023 fòm enterè ekspozan.

bottom of page